Participatietraject

Het Stadhuisplein wordt de komende jaren ontwikkeld tot een groene en levendige omgeving met veel nieuwe woningen en voorzieningen.
We zitten nu in de fase van het uitwerken van plannen. Daarbij werken we stapsgewijs toe naar een nieuwe inrichting met veel woningen aan het Stadhuisplein. De eerste stap is het afstemmen van de vorm en hoogtes van de nieuwe gebouwen. Hoe deze zich verhouden tot elkaar, het plein en de bestaande gebouwen. Ook bij het verder uitwerken van de plannen gaan ontwikkelaars en gemeente in gesprek met onder meer omwonenden en andere belanghebbenden.
Via deze website blijf je op de hoogte van het vervolgproces en de mogelijkheden om mee te praten over de plannen van de ontwikkeling aan de noordzijde van het Stadhuisplein.